Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

TÌNH CA (Hoàng Việt) - Người hát : TRUNG KIÊN.

Sơ tán thời chống chiến tranh phá hoại miền Bắc....

http://www.youtube.com/watch?v=htK9Z-PVvJo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét