Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011

QUẢNG BÌNH ĐẦU NĂM 1973 QUA ỐNG KÍNH CỦA PHÓNG VIÊN NHẬT BẢN


      Một nhân chứng cho biết  : 
         
         - Khẩu hiệu kẻ trên vỏ bom bi mẹ này được dựng ở Cộn  nay là Đồng Sơn.

- Người kẻ khẩu hiệu này là họa sĩ Văn Đắc hiện ở phường Hải Đình-TP Đồng Hới.

- Người trong ảnh là ai ? Bà/chị đang ở đâu ? Xin hãy lên tiếng !


    Các chị là những người phụ nữ Việt Nam anh hùng thực sự : trong chiến tranh gian khổ, các chị vẫn hoàn thành thiên chức làm Mẹ và nhiệm vụ khó khăn phải thực hiện của mình. 

Có người nói ảnh này chụp trên QL 1A đoạn gần Đèo Ngang

Không biết các bà ai còn , ai mất. Giờ này các bà đang ở đâu ?

 Các em bé trong ảnh nay cũng trên, dưới 40 tuổi. Các anh, các chị đang ở đâu  ?

 Hãy lên tiếng !