Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

VỰC QUÀNH trên < vnphoto.net>

VỰC QUÀNH TRÊN < vnphoto.net>

Mời các bạn xem những hình ảnh và lời bình mới nhất về VỰC QUÀNH qua một Topic của tác giả HaChi trên Diễn đàn <vnphoto.net>.

http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=115152&page=38


 Cảm ơn bạn HaChi về những hình ảnh và lời bình của bạn đã dành cho Vực Quành .

TÌNH CA (Hoàng Việt) - Người hát : TRUNG KIÊN.

Sơ tán thời chống chiến tranh phá hoại miền Bắc....

http://www.youtube.com/watch?v=htK9Z-PVvJo