Thứ Hai, 16 tháng 1, 2012

VỰC QUÀNH ĐƯỢC ÁP DỤNG TỚI HAI CÁI NGHỊ ĐỊNH 69 NHÉ ! (69/2009 VÀ 69/2010)

ĐỌC XONG CÙNG CƯỜI NÀO: HU HU HU


 
 
 
 
 
 
i
 
Rate This
Quantcast

 

Trong câu chuyện trao đổi về những tình tiết sai phạm trong vụ cưỡng chế đất tại Tiên Lãng, luật sư Ngô Ngọc Trai đã phát hiện một chi tiết thú vị, cười mà thất vọng cho lề lối làm việc cẩu thả chỉ có Việt Nam mới xảy ra, ở ngay một Bộ được coi là Tư lệnh ngành về đất đai: Bộ Tài nguyên môi trường.

Văn bản mới nhất và có giá trị thực thi cao nhất trong việc thu hồi đất là Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Ngày 13/8/2009 Chính phủ ban hành Nghị định 69 thì đến ngày 23/10/2009 Bộ tài nguyên môi trường có văn bản đính chính số 181/ĐC-CP đính chính Nghị định số 69. Nội dung cụ thể như sau, trích nguyên văn: Do sơ suất trong khâu đọc soát, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, xin đính chính một số sai sót trong Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư như sau:1. Tại trang 5 dòng thứ 7 từ trên xuống (khoản 5 Điều 9), viết là: “các khoản 1, 2 và 3”. Nay xin sửa lại là: “các khoản 2, 3 và 4”.

2. Tại trang 21 dòng thứ 13 từ trên xuống (điểm a khoản 1 Điều 32), viết là: “các Điều 27, 28, 29 và 38”. Nay xin sửa lại là: “các Điều 29, 30 và 31”.

3. Tại trang 21 dòng thứ 15 từ trên xuống (điểm b khoản 1 Điều 32), viết là: “ khoản 6 Điều 29”. Nay xin sửa lại là: “khoản 4 Điều 31”.

4. Tại trang 22 dòng thứ 8 từ dưới lên (điểm e khoản 1 Điều 34), viết là: “khoản 1 Điều 22”. Nay xin sửa lại là: “khoản 1 Điều 19”.

5. Tại trang 28 dòng thứ 13, 14 và 15 từ trên xuống (điểm a khoản 2 Điều 41), viết là: “Điều 10, Điều 12, bỏ nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của khu công nghệ cao, khu kinh tế quy định tại các Điều 14, 30, 52, 125, 126, 127 và 141 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP”.

Nay xin sửa lại là: “Điều 10, Điều 12; nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của khu công nghệ cao, khu kinh tế quy định tại Điều 14; Điều 30; khoản 2 Điều 31; các Điều 52, 125, 126, 127 và 141 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP”.

6. Tại trang 28 dòng thứ 16 và 17 từ trên xuống (điểm b khoản 2 Điều 41), viết là: “các Điều 3, 6, 10, 19 và 27, khoản 1 Điều 28, 32, 36, 39 và 48 Nghị định số 197/2004/NĐ -CP”.

Nay xin sửa lại là: “các Điều 3, 6, 10, 19 và 27; khoản 1 và khoản 2 Điều 28; các Điều 32, 36 và 39; điểm b khoản 1 Điều 44; Điều 48 Nghị định số 197/2004/NĐ -CP”.

7. Tại trang 28 dòng thứ 14 từ dưới lên (điểm d khoản 2 Điều 41), viết là: “khoản 1 Điều 2, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều 4 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP”.

 Nay xin sửa lại là: “khoản 1 Điều 2; các khoản 1, 4, 5 và 6 Điều 4 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP”.

8. Tại trang 29 dòng thứ nhất từ trên xuống (khoản 4 của Điều 41), viết số thứ tự khoản là: “4”. Nay xin sửa lại số thứ tự của khoản này là: “3”./.

Nghị định 69/2009 có 41 điều thì có sai sót ở 8 điều và phải đính chính sửa đổi.

Văn bản này do Bộ tài nguyên môi trường soạn thảo trình chính phủ ban hành, Bộ trưởng bộ tài nguyên môi trường Phạm Khôi Nguyên ký ban hành văn bản đính chính.

Một nghị định của chính phủ được ban hành mà có từng ấy lỗi sai sót thì cho thấy sự cẩu thả, vô trách nhiệm của cơ quan soạn thảo ban hành đến chừng nào? Khoan chưa phân tích làm rõ xem nội dung đính chính của Bộ tài nguyên môi trường sẽ khiến cho văn bản chính thức của chính phủ có lợi hay bất lợi hơn cho người dân trong việc thu hồi đất, thì với ngần ấy sai phạm sẽ gây khó khăn rất nhiều cho các cấp chính quyền trong việc áp dụng chính sách pháp luật. Và điều này rõ ràng là làm mất đi sự uy nghiêm của văn bản do chính phủ ban hành.

Điều đáng sợ nữa, khi hai văn bản cùng về, một Văn bản chính, một Văn bản đã chỉnh sửa mà các cấp, các đơn vị vì lý do nào đó, không chỉnh sửa, hoặc khi thực thi lại chỉ nhăm nhăm vào bản Thủ tướng ký mà không màng đến bản chỉnh sữa do Bộ trưởng ký, thì đúng là rối như canh hẹ, không kiện cáo, không cãi cọ, không gây sự nhau mới lạ.

Sai be bét như thế tại sao người ta không nghĩ tới việc thu hồi ngay Nghị định ấy, bổ sung, chỉnh lý cẩn thận, in lại cho tử tế nhỉ?  Đơn giản như thế người ta cũng không nghĩ ra, lại gửi kèm cả một văn bản đính chính rối như canh hẹ thì ai tính được hậu quả trong việc thực thi ở cơ sở như thế nào ta? Thôi đọc xong bà con cùng cười nhé: Hu hu

Thôi, mệt quá, không bình luận gì nữa.

Nguồn:Ở ĐÂY

Nghị định 69

ĐÍNH CHÍNH SAI SÓT Nghị định 69

__________________

Nhật ký Trưởng thôn Khoai Lang

http://nguyencuvinh.wordpress.com/2012/01/17/d%e1%bb%8dc-xong-cung-c%c6%b0%e1%bb%9di-nao-hu-hu-hu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét