Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2012

Chương trình: Quảng Bình vẫy gọi
 Nhân vật: Nguyễn Xuân Liên

Phát sóng: 25/4/2004

Việc làm độc đáo của ông Nguyễn Xuân Liên được đưa lên sóng là rất đáng hoan nghênh. Lúc đầu ông Liên xây dựng Bảo tàng là xuất phát từ tấm lòng của mình với 1 vùng đất đã để lại những kỷ niệm 1 thời bi tráng, chứ không nghĩ làm để câu khách. Việc tái hiện khung cảnh 1 thời, nơi phát tích con đường Hồ Chí Minh lịch sử là không đơn giản.

Nhờ sự giúp đỡ của dân, của bạn bè... mà công trình ấy thể hiện được quá khứ hào hùng, có sức sống mãi trong dân. Nhờ đó các em học sinh thấy được công lao to lớn của ông cha ta trong kháng chiến. Qua trả lời các câu hỏi, người xem thấy được ông Liên là 1 người thành thật- thật với đời và thật với chính mình- con người như vậy thật đáng tôn vinh. Cảnh tái hiện lại cuộc gặp ông Tống Trần Độ khá xúc động, những hiện vật cụ thể đủ để người xem bồi hồi nghĩ về chuỗi ngày gian khổ. Việc làm sống lại được quá khứ trong hiện tại và cả trong tương lai là điều cần và rất nên làm. Ông Liên hẳn rất hạnh phúc khi hoài bão của mình thành sự thật và Người đương thời đã nhân niềm hạnh phúc ấy lớn lên nhiều lần, không chỉ cho ông Liên mà cho cả lớp trẻ sau này.

Ghi hình ở Vực Quành


Ghi hình ở trường quay VTV


Ghi hình ở trường quay VTV


 http://nguoiduongthoi.com.vn/Desktop.aspx/Cua-Hoi-Dong/Cua_Hoi_dong_Co_van/Chuong-Trinh-Quang-Binh-Vaygoi/1 nhận xét: