Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2012

ĐƯỜNG ĐẾN 30/4 Ở HẬU PHƯƠNG : TỪ QUẢNG BÌNH THỜI CHỐNG CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI MIỀN BẮC...ẢNH CỦA CORBIS (ĐẦU NĂM 1973)
                                                   Ảnh chưa chú thích vì chưa chú thích

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét