Thứ Ba, 20 tháng 3, 2012

MỘT GIÁO SƯ/CỰU BINH NGƯỜI MỸ TÌM HIỂU VỀ VỰC QUÀNH

Phỏng vấn chủ nhân Vực Quành tháng 12/2011 tại nhà riêng ở Hà Nội qua Trung tâm Báo chí Bộ Ngoại Giao nước CHXHCN Việt Nam hướng dẫn về chiến tranh Việt Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét