Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

01 Mar 1973, Dong Hoi, Vietnam ? ĐÂY LÀ PHÀ QUÁN HÀU !

Các tấm ảnh dưới đây CORBIS chú thích  là Dong Hoi, Viet Nam, (phía đông-nam Đồng Hới), theo tôi đây là PHÀ QUÁN HÀU.  Bạn nào biết  nhân vật trong ảnh vui lòng thông báo nhé !
01 Mar 1973, Dong Hoi, Vietnam
Vietnamese people with bicycles leave a ferry, photographed in March 1973 in North Vietnam, south-eastern of Dong Hoi - Image by © Werner Schulze/dpa/Corbis
Vietnamese people with bicycles on a ferry, photographed in March 1973 in North Vietnam, south-eastern of Dong Hoi - Image by © Werner Schulze/dpa/Corbis

Vietnamese people with bicycles on a ferry, photographed in March 1973 in North Vietnam, south-eastern of Dong Hoi - Image by © Werner Schulze/dpa/Corbis

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét